Creació de contingut audiovisual per a l’exposició “Identitat digital”, organitzada per la Fundació IBIT i la fundació Sa Nostra.

2008/2009