Vídeo per a Internet per donar a conèixer encuentrotiendas.com, eina en fase de desenvolupament creada per la Fundació IBIT (Govern de les Illes Balears). Il.lustració de Jaume Vich.

2010