Edició i postproducció del vídeo, premiat a la setmana de cine experimental de Madrid. Dirigit per Ivan Garbayo, amb la participació de Pilar Moreno , Miguel Angel Salom i José Bernal.

2008